T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI
KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN PROJELER
  Veri Türü :
  Sıralama Ölçütü :
  Grafik Tipi :
  Verileri Aktar : 


Veritabanı yalnızca uygulama sözleşmesi imzalanmış projeleri kapsamaktadır.
Sözleşme değeri, kamuya ödenecek işletme hakkı devri bedeli ile yatırım tutarının toplamından oluşmaktadır.
Değerler her yıl güncellenen reel fiyatlardır.