T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN PROJELER  Veri Türü :
  Sıralama Ölçütü :
  Grafik Tipi :
  Verileri Aktar : 


Veritabanı yalnızca uygulama sözleşmesi imzalanmış projeleri kapsamaktadır.
Sözleşme değeri, kamuya ödenecek işletme hakkı devri bedeli ile yatırım tutarının toplamından oluşmaktadır.
Değerler her yıl güncellenen reel fiyatlardır.
Projeler 2021 yılı Nisan ayı itibarıyla güncellenmiştir.